مرگ بر آمریکا دیگر جز شعارهای اختصاصی ملت ایران نیست . در بسیار از کشور ها گفته می شود

مرگ بر آمریکا دیگر جز شعارهای اختصاصی ملت ایران نیست . در بسیار از کشور ها گفته می شود


مرگ بر آمریکا دیگر جز شعارهای اختصاصی ملت ایران نیست . در بسیار از کشور ها گفته می شود .

# فضای مجازی صدا و سیمای مرکز مازندران


مطالب مرتبط

مسابقه حواس جمع
مولای غریبان ویژه برنامه شهادت امام حسن مجتبی(ع)