جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز - نمایش محتوای خبر

 

 

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

Loading the player...

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز یک مرکز دولتی است که از طریق جذب و انتقال و سازگار سازی فن آوری مربوط به مهندسی شالیزار و یکپارچه سازی اراضی ، ماشین آلات کشاورزی و مکانیزاسیون ، کشت مکانیزه برنج ، مدیریت آبیاری و زهکشی ، تولید و تبدیل برنج ، کشت های بعد از برنج ( محصولات زمستانی ) ، آب بندان ها  و مدیریت آب در شالیزارها ، بررسی و توسعه دانش و اطلاعات مربوطه سعی دارد که با توسل به ارائه آن ها به بخش کشاورزی ، نیروی انسانی را از طریق آموزش های عملی ، ایجاد پایلوتها ، و همکاری در زمینه بازدیدها ، برگزاری کارگاه ها ، سمینارها و نمایشگاه ها و ارائه آگاهی های عمومی و مشورت های مستقیم و همکاری با دانشگاه ها و دانشجویان بویژه در تهیه پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا گام موثری را برای بخش کشاورزی بردارد.
در واقع این مرکز بعنوان  یک  مرکز مطالعاتی ، آموزشی و مشورتی تلاش میکند که از طریق تقویت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ، توسعه منابع انسانی ، توانمند ســازی تسهیل گران کارشناسان و تکنسین های  کشاورزی)  کارگزاران( کارشناسان بخش خصوصی)  و زارعین کلیدی و رهبران جامعه روستائی ، و ترغیب ظرفیت سازی نهادی (سازمان  کشاورزان، سازمان فارغ التحصیلان یا خدمت دهندگان به بخش کشاورزی) به ارتقای ظرفیت ها ، توانمند سازی جامعه ، افزایش بهره وری کشاورزی و حرکت بسوی توسعه کشاورزی کمک کند .