رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

مراسم نمادین حرکت اسرای کربلا / کلارآباد - نمایش محتوای خبر

 

 

مراسم نمادین حرکت اسرای کربلا / کلارآباد

شهرستان کلارآباد

مراسم نمادین حرکت اسرای کربلا / کلارآباد

مراسم نمادین حرکت  اسرای کربلا / کلارآباد