رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

مراحل آماده سازی شالیزار برنج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مراحل آماده سازی شالیزار برنج

(در مازندرانی به آن آب تخت میگویند.کسانی بیشتر به زمین خود سر میزنند و آب بیشتری را به هر نحوی وارد زمین میکنند شالی های بهتری درو میکنند. در غیر این صورت شالی ضعیفی خواهند داشت 3-قرار دادن بذر در خزانه:در این مرحله باید بذر برنجی را که می خواهیم نشا کنیم در خزانه پرورش دهیم.این مرحله معمولا در اوایل بهار صورت میگیرد. 4- نشا:نشا خود شامل چند کار است.ابتدا باید بذر هایی را که رشد کرده را از جا کند و دسته بندی کرد سپس با تیلر یا هر وسیله ای آنرا به زمین مورد نظر که می خواهیم در آنجا شالی نشا کنیم می بریم.سپس این دسته ها را (که مازندرانی ها به آن تیم میگویند)در زمین تنک می کنیم.و از چند کارگر یا یک ماشین نشا برای نشا کردن باید کمک گرفت 5-وجین:وجین شامل از جاکندن گیاهان هرز مانند بندواش است. 6- سم زدن و کود:در این مرحله باید از انواع کود و سم استفاده کرد تا شالی از کرم ها خلاص شود یا ریشه دوانی کند یا سبزینه سازی کند.اما اگر کود زیادی به زمین زده شود ممکن است شالی به صور ت خوابیده در آید زیرا زیاد رشد میکند و بلند می شود.در نتیجه سر آن سنگین شده و خم میشود و درو کردن آن سخت میشود. 7- درو (بینج تاشی):وقتی شالی حسابی زرد شد و دانه های برنج آن محکم شد (سر کشید) زمین را خشک کرده و با یک دستگاه درو گر یا اگر شالی خوابیده باشد با چند کارگر آن را درو میکنند.که معمولا در دو هفته ی اول مرداد ماه در گرمای جانسوز تابستان است.

 

 

 

 تازه ها