جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

مدیر کل صدا وسیمای مازندان خبر داد : - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیر کل صدا وسیمای مازندان خبر داد :

شورای هماهنگی ورزش تشکیل می شود

مدیر کل صدا وسیمای مازندان خبر داد :

به گزارش روابط عمومی صدا وسیمای مازندران، مدیر کل شبکه مازندران در نشست با کارشناسان دانشگاهی در حوزه ورزش با بیان این مطلب ، نقش کارشناسان ورزشی رادر امر برنامه سازی مهم یاد کرد و گفت: حضور استادان و کارشناسان در رسانه فرصتی است مغتنم که می توانند درامر برنامه سازی در حوزه رادیو ، تلویزیون و خبر با محوریت ورزش درمازندران زمینه توسعه ورزش استان را فراهم سازند.
مقدسی به سیاست رسانه در عرصه ورزش اشاره کرد و گفت : سیاست رسانه در جهت همگانی کردن ورزش درجامعه و القاء ضرورت ها و مزایای آن به همه مخاطبان است.
مدیر کل صدا وسیمای مازندران با تاکید بر ضرورت بر بهرمندی بیشتر از ظرفیت هاو توانمندی های موجود درحوزه ورزش استان در حوزه ورزش استان، از عدم توسعه در این بخش انتقاد کرد و افزود : مازندران با توجه به وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالا در ورزش ، متاسفانه تا جایگاه واقعی خود در این حوزه فاصله دارد.
مقدسی کارشناسان علمی ورزشی را دیده بانان تاثیر گذار دراحصاءو شناخت مسایل حوزه ورزش مازندران دانست و اظهار داشت : در حوزه ورزش  با توجه به  وجود گرفتاریهای زیاد از جمله ورود افراد غیر متخصص و تاثیر رفتارهای نامناسب این افراد برجامعه، کارشناسان ورزشی می توانند دیده بانان خوبی برای تبیین مسایل و آسیب ها و ارایه  راهکارهای تخصصی برای توسعه ورز ش مازندران باشند.
گفتنی است در پایان، بمنظور تاثیر پذیری هر چه بیشتر کارشناسان و ارایه راهکارهای علمی در فرایند تولید برنامه های ورزشی با رسانه، تعامل بیشتر دانشگاهیان عرصه ورزش با رسانه ، تقویت برنامه های ورزشی بر اساس سیاست های کلان رسانه ملی، شورای هماهنگی ورزش در امر برنامه سازی درصدا وسیمای مازندران تشکیل شد.