سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد: - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در 3 هزار هکتار از مزارع جو بهشهر

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر خبر داد:

ه گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، خلیل حقیقی با بیان اینکه عملیات داشت در سطح 9 هزار و 347 هکتار از مزارع جو شهرستان بهشهر اجرا شد، گفت: در حال حاضر 70 درصد از مزارع جو آبی این شهرستان در مرحله ساقه دهی و مابقی در مرحله پنجه دهی کامل قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تصریح کرد: تاکنون مبارزه شیمیایی با انواع علف های هرز در 3 هزار هکتار از مزارع جو این شهرستان انجام شد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از مزارع جو دیم این شهرستان در مرحله پنجه دهی قرار دارد، تصریح کرد: تاکنون 7 تن کود اوره در این مزارع مصرف شد و مدیریت تغذیه در این مزارع در حال انجام است.