جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

مدیریت امور نخستین شهرک صنعتی مازندران به بخش خصوصی واگذاری شد - نمایش محتوای خبر

 

 

مدیریت امور نخستین شهرک صنعتی مازندران به بخش خصوصی واگذاری شد

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی مازندران ، ˈ عباسعلی وفایی نژاد ˈ افزود : شهرک صنعتی ˈ شهدای محمودآباد ˈ با انجام امور محوله و تاسیس شرکت خدماتی و برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای هیات مدیره ، به عنوان اولین شهرک صنعتی استان ، به بخش خصوصی واگذار شد.

وی گفت : در مجمـوع واگذاری 21 شهـرک و ناحیـه صنعتی مازندران در دستور کار قرار دارد که هیـات موسس این شهرک ها و نواحی صنعتی انتخاب شدند و هم اکنون مراحل ثبت شرکت و انتخـابات هیات مدیره شرکت خـدماتی را سپری می کنند.

او به شیوه نامه اجرایی نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی به صاحبان صنایع مستقر در آن ( بخش خصوصی ) اشاره کرد و افزود : روند واگذاری شامل مراحل تاسیس هیات موسس ، ثبت شرکت خدمات عمران ، تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات است.

وفایی نژاد گفت : پس از مشخص شدن اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی ، تمامی امور و نحوه اداره شهرک ها و نواحی صنعتی برای واگذاری ، از قبیل دریافت حق شارژ ، فاضلاب بها و سایر خدمات به شرکت خدماتی عمران واگذار می شود.

مازندران 38شهرک و ناحیه صنعتی دارد.