جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

مجسمه فلزات بازیافت - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مجسمه فلزات بازیافت

بازیافت از هدر رفتن منابع سودمند و سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌کند و مصرف مواد خام و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. و هدف استفاده بهینه از مواد بازیافتی و نمایش هنر با این نوع مواد می باشد .تازه ها