جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

مادر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

مادر

اسلام نيز براي مادر، مقام و ارزش فوق العاده اي قائل شده است تا آن جا که رسيدن به بهشت را با رضاي مادر ميسر مي ‌داند.پيامبر اکرم(ص) ضمن روايتي فرمودند: بهشت زير پاي مادران است. يعني رسيدن به آخرين مرحله کمال انساني با جلب رضاي مادر تامين مي ‌شود.البته منظور این نیست که اگر کسی رضایت مادر را تامین کند ولی به بقیه وظایف مذهبی و شرعی خویش نپردازد، به بهشت خواهد رفت بلکه مقصود این است که اگر فردی وظائف دینی و اسلامی خویش را انجام دهد ولی مادر از فرد راضی نباشد، قطعا در بهشت الهی جایی برایش نخواهد بود.در بیان توصیه به احترام و تکریم مادر، باز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: "هر که پیشانی مادر خویش را ببوسد، از آتش مصون شود." و نیز توصیه فرمودند: هر گاه پدر و مادر هر دو تواما تو را صدا کردند، ابتدا اجابت مادر نما. و در مورد احسان و نیکویی در حق مادر، توصیه و تاکید بسیاری فرمودند،

 

 

 

Since the creation of human being, mother has a prominent status for all races of human and nations with any kind of religion and customs, in all across the world. All people across the globe love their mothers and say good words about them. In Islam, mother has such an elite status that one cannot enter the Heaven unless the mother is satisfied with him/her. The Prophet Mohamed said that the Heaven is under the feet of the mothers. It means that perfection of a human being is not possible without getting the consent of the mother. It doesn’t mean that one leave other religious duties in order to get his mother’s satisfaction, and one should not only practice all his religious duties and but he should also get his mother’s consent. Prophet Mohamed said that if someone kisses on his mother’s forehead, he will be prevented from the hell. He also advised people to first reply to the mother if both parents call him at the coincidently. The Prophet Mohamed had many advices and recommendation on respecting and observing the rights of mother and doing and behaving well to her.تازه ها