رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

ماهیان سردآبی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماهیان سردآبی

ماهیان سردابی در مزارع تولید ماهی (مزارع سردابی) بدلیل حساسیت این گونه ماهی پرورشی ونیاز به دمای پایین واکسیژن بالا لازم است آب دائماً در استخرهای بتنی در جریان باشد وپس از تامین آب از منبع اصلی که معمولاً چشمه ، سراب یا رودخانه است و گذر از مزرعه پرورشی بدون آنکه در حجم آن تغییری حاصل شود از سوی دیگر خارج می گردد تا هم اکسیژن مورد نیاز ماهیان فراهم شود وهم با ماندگاری آب دمای آن افزایش نیابد. با توجه به امکانات موجود که بهترین آن میزان آب در اختیار می باشد ظرفیت یک مزرعه پرورش سردابی از چند تن تا دهها تن متغیر است.  در انواع معمولی آب هر استخر بصورت مجزا تأمین شده وخروجی جداگانه نیز دارد ودر نوع دانمارکی مزارع در چند ردیف پله مانند ساخته شده وآب خروجی استخرهای ردیف اول به استخرهای ردیف دوم وپس از عبور از آن به استخرهای ردیف سوم می ریزد. انتخاب نوع ساخت و ساز استخر به عوامل مختلفی نظیر شرایط توپوگرافی زمین, میزان آب و…بستگی دارد و هر کدام دارای معایب و مزایای خاصی می باشند. ماهیان سرد آبی ماهیان که در میانگین حرارتی 7 تا 17 درجه سانتیگراد به خوبی رشد می کنند را تحت عنوان ماهیان سرد آبی شناسایی می نمایند بیشتر این ماهیان را خانواده آزاد ماهیان salamonidae بوده و مشتمل بر ماهیان آب شیرین و ماهیان مهاجر موجود در نیم کره شمالی می باشند.

 

Cold water Pisciculture
Having high level of water makes rivers in Mazandaran like Haraz a good place for cold water pisciculture. Trout fish pisciculture is practiced widely in ponds in the path of Haraz River. The temperature of the water in the ponds should be below 20 C. When the weight of trout fish is about 250 gram, it is suitable to be used as marine food.

 تازه ها