رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

مانور دیدنی کبراهای نیروی زمینی سپاه در رزمایش تهاجمی سپاه پاسداران - نمایش محتوای تولیدات فضای مجازی

 

 

مانور دیدنی کبراهای نیروی زمینی سپاه در رزمایش تهاجمی سپاه پاسداران

مانور دیدنی کبراهای نیروی زمینی سپاه جدیدترین تولیدات