رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

ماشین آلات سنگین - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماشین آلات سنگین

 

کارنامه صادراتی استان نشان می دهد که در بین کالاهای صادراتی استان، صدور قطعات صنعتی بویژه قطعات خودروسازی از جایگاه خاصی برخوردار است . سالهاست که در مراکز تولید قطعات فلزی ، قطعات خودروی پژو و ماشین آلات کشاورزی تولید و به اروپا و به خصوص فرانسه صادر می شود . از ویژگی های این قطعات کیفیت تولید آن است . ...
 

Heavy Machinery production
Maznadaran has long not been involved in heavy industries. But recently some heavy machinery factories are founded in Mazandaran. Developing heavy industries can tackle the unemployment problem inflicting the province. Developing industries needs developing industrial culture and planning as well.

 تازه ها