جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

مازندران 164 میلیارد ریال اعتبار محرومیت زدایی دریافت می کند - نمایش محتوای خبر

 

 

مازندران 164 میلیارد ریال اعتبار محرومیت زدایی دریافت می کند

معاون هماهنگی برنامه و بودجه مازندران گفت: این استان طبق بودجه مصوب سال 95 حدود 164 میلیارد ریال اعتبارمحرومیت زدایی دریافت می کند.

مازندران 164 میلیارد ریال اعتبار محرومیت زدایی دریافت می کند

ایرج ولیپورروزیکشنبه درگفت وگو با خبرنگارایرنا افزود : این اعتباراز محل بودجه دودرصد ناشی از فروش نفت به مناطق محروم دراستان های کشوراز جمله مازندران اختصاص داده شد.
وی اضافه کرد : این اعتبار به 20 بخش و 55 دهستان محروم در13 شهرستان مازندران طبق قانون بودجه سال جاری اختصاص داده می شود.
به گفته وی بیشترین منطقه محروم دراین استان مربوط به شهرستان بابل با 9 دهستان محروم است.
معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مازندران گفت: از لحاظ شهرستانی ، سوادکوه شمالی وسوادکوه دو شهرستان محروم این استان هستند که کل این دو شهرستان از محرومیت رنج می برند.
وی میزان اعتباردودرصد نفت اختصاصی به این استان را در سال قبل برای اجرای طرح های محرومیت زدایی حدود 160 میلیارد ریال اعلام کرد.
اختصاص اعتبار 315 میلیاردریال برای طرح توازن منطقه ای
معاون برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران میزان اعتباراختصاصی طرح توازن منطقه ای برای استان را درسال جاری 315 میلیارد ریال اعلام کرد.
به گفته وی درسال جاری با احتساب این دو ردیف بودجه ای حدود سه هزار و 10 میلیارد ریال اعتبار عمرانی استانی برای مازندران در قانون بودجه مصوب شد که نسبت به سال قبل اعتبار عمرانی استان 34 درصد از رشد برخوردار شده است.
اعتبار عمرانی استانی مازندران درسال گذشته دو هزار و240 میلیارد ریال بود و درمجموع مازندران با داشتن 4.1 درصد از جمعیت کل کشور،4.3 درصد از بودجه عمرانی استانی کشور را به خود اختصاص داده است