جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

مازندران برای توسعه اشتغال به غیر از کشاورزی به صنعت نیاز دارد - نمایش محتوای خبر

 

 

مازندران برای توسعه اشتغال به غیر از کشاورزی به صنعت نیاز دارد

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه مازندران برای توسعه نیازمند استفاده از شیوه نوین توسعه است، گفت: مازندران برای توسعه اشتغال به غیر از کشاورزی به صنعت نیاز دارد.

مازندران برای توسعه اشتغال به غیر از کشاورزی به صنعت نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، محمد محمدپور عمران در میزگرد بررسی محیط زیست استان اظهار کرد: برای بازنگری در وضعیت اشتغال مازندران نیاز به توسعه صنعت است.

وی افزود: در حال حاضر 60 درصد جمعیت مردم مازندران در شهرها زندگی می‎کنند و سمت و سوی توسعه اشتغال در استان به سمتی است که در روستائیان هم زمین در اختیار ندارند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجار مازندران خاطر نشان کرد: مازندران در حال حاضر برای توسعه اشتغال غیر از کشاورزی به توسعه صنعت نیز  نیاز دارد.

وی اضافه کرد: مازندران برای توسعه نیازمند استفاده از شیوه نوین توسعه است که توجه به صنعت هم بخشی از برنامه‌ای توسعه استان است.

محمدپور عمران در ادامه با اعلام اینکه در دنیا کارآفرینی دارای شرایط خاص است، گفت: برای توسعه اشتغال در دنیا همه کمک می‎کند، جای دولت و ملت در ایجاد اشتغال تغییر کرد، دولت‌ها به عنوان مجری از مردم برای توسعه اشتغال کمک می‎گیرند.

وی اضافه کرد: تجربه دنیا اعلام می‎کند که با وجود محیط زیست حساس نباید صنعت متوقف شود، آلمان با وجود حساسیت زیست محیطی همه صنایع را در خود دارد، حتی کک سازی که بی ارتباط با

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: وقتی اعلام شود که برای توسعه موانعی وجود دارد، سرمایه‌گذاران ورود پیدا نمی‎کنند.

وی با اعلام اینکه در ارتباط با صنعت افسانه‌های زیادی وجود دارد، گفت: در حال حاضر صنعتی نداریم که پساب وارد رودخانه استان کند، اگر وجود داشته باشد بسیار نادر است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: از چند هزار واحد صنعتی استان دودکش آلوده‌کننده هوا وجود ندارد.

وی اضافه کرد: تنها دو درصد از آب مازندران توسط صنعت استفاده می‎شود این در حالی است که تا زمانی که بحث آلودگی دریا مطرح می‎شود یقه صنعت استان را می‎گیرند.