جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

لذت بردن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

لذت بردن

یکی از گرایش های فطری انسان، گرایش به لذت است. قرآن مجید این میل فطری را به رسمیّت می شناسد و مانع آن نمی شود، بله هیچ گاه آن را رها و آزاد نمی گذارد، بلکه آن را در جهت صحیح هدایت می کند. اصلِ لذت نیست که منشأ نکوهش و مذمت واقع می شود، بلکه به خاطر عوامل جنبی همراه آن است، مثلاً گاهی غرق شدن در لذایذ آنی، باعث غفلت از لذت های ارزنده تر می شود و یا موجب غرق شدن در لذت های پس و هوس های کم اهمیت می شود. استفاده از نعمت ها و لذت بردن از آن ها از دید قرآن بی اشکال است، از این رو می فرماید: "بگو چه کسی زینت خدا را (که برای بندگان خود آورده) و روزی پاک و پاکیزه را منع کرده است؟
آن چه منع شده، ترجیح دادن لذت های آنی بر لذایذ ابدی است. دلیلش آن است که ظرفیت لذت برای انسان محدود است و طوری آفریده شده که در این عالم نمی تواند همه لذت ها را یک جا به دست آورد. او ناگزیر است از میان آن ها، انتخاب کند.


تازه ها