لبخند خبر

موضوع : طنز و سرگرمی  ساختار: مسابقه  مدت : 00:37  لحظاتی را شکار می کند که خبرنگار برای تهیه خبر می روند و اتفاقاتی برای آنها رخ می دهد که بسیار جالب و دیدنی است .

Memorable Moments

Loading the player...
تازه ها