جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹

قدس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قدس

روز قدس روز لبیک به آیات قرآن است  روزیست که خدا فریاد می زند چرا به یاری آن زن و مرد مستضعفی که زیر ظلم و ستم قرار گرفته است به یاری آنها نمی شتابید .اسلام دین ظلم ستیز است و اگر ظلم ستیزی را از آن بگیرند دیگر اسلامی که پیامبر آورد نیست می شود اسلام آمریکایی ، قرآن اگر چه کتاب رحمت است با شروع هر سوره با بسم الله الرحمن الرحیم شروع می شود فرمود  نسبت به همه رحیم نیست . نسبت به مومنین رحیم است . به گفته امام امت سلام ا... علیه فرمود قرآن کتاب جنگ است ، جنگ با ظالمان و ستمگران ، تا آنجا که حتی اهل ایمان در روز قدس باید ظلم ستیزی اسلام را نشان دهند . همه جنایتکاران و ساخته شدن اسرائیل برای این است که اگر دیگران فاسق ، ظالم و جاعل باشند اسرائیل مجسمه شرارت و فساد است و لذا یادمان نرود که روز قدس روز لبیک به آیات قرآن است که می فرماید روزیست که خدا فریاد می زند چرا به یاری آن زن و مرد مستضعفی که زیر ظلم و ستم قرار گرفته است چرا به یاری آنها نمی شتابید و روز قدس روز لبیک به آیات الهی است یادمان نرود که روز قدس روز پیام رسانی قرآنی است که فرمود ستمگر و متجاوز را هر کجا بیابید بکشید روز قدس روز عملی کردن وصیت امام علی (ع) است . این وصیت گرچه به دو سرور اهل بهشت و دو جوانان اهل بهشت آقا امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) سالار شهیدان است لاکن به همه جوانان و ظلم ستیزان است و لذا تظاهرات روز قدس هم موجب دلداریست و هم موجب بیداریست . زیرا آنها می خواستند به اسم حقوق بشر به پشتیبانی از شرارت پیشگان به دروغ خود ادامه دهند و خود را حامی بشر جلوه بدهند و امروز برای جهانیان روشن شد که استکبار جهانی و در راس آنها امریکا و اسرائیل در راس پلیدکاران و دغل کاران ، ظالمین و جنایتکاران می باشند . زیرا مردم جهان می بینند آنها آشکارا از رژیم غاصب اسرائیل حمایت می کنند آشکارا از تروریست و ترور حمایت می کنند . روز قدس روز روشنگریست و نشان دادن چهره کریه استکبار جهانی است .

The Day of Quds
Islam is the religion of anti-oppression. It Islam is not against oppression, it is not true Islam but American style Islam. Koran begins with “In the name of God, the merciful, the compassionate”. It is the book of mercy, however, it is not merciful to the oppressors; it is merciful to true believers. Imam Khomeini said that Koran is the book of war, but war with oppression and injustice. The day of Quds is the day the late Imam Khomeini announced it the day of supporting the innocent people of Palestine against the Israeli Zionist regime and its cruelty. Imam Khomeini called all Muslims across the world for showing their support through holding Rallies in the last Friday of the holy month of Ramadan. The day of Quds is the day of following the Islamic tenets and guidelines of our Prophet Mohamed. Although the imperialist powers in the world including the US pretend to support human rights, but they keep silent against the obvious violation of the human rights of Palestinians in their homeland by the occupier Zionist regime of Israel; what is called a policy of double standards. The people in world witness that the US is obviously supporting the occupier regime of Israel in their cruel terrors against the Palestine’s people and officials while calling the people of Palestine who defend their rights and homeland’s integrity terrorists!! The day of Quds is the day of enlightment and showing the nasty face of the world imperialism.

 تازه ها