رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

قله کاعون - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قله کاعون

به روی یال غربی کاعون)--دو قله مخروطی شکل بی نام در غرب به ارتفاعهای۳۸۹۸و ۳۸۹۰متر--دو قله در شمال به نام سیارو هر دو به ارتفاغ۳۷۸۳متر،دامنه های شمالی و شرقی این قلل به شاخه های رودخانه دریوک( پنیری) منتهی میشوند و دامنه های جنوبی آنها به دره رودخانه سه سنگ مشرف میباشند. در جنوب رودخانه سه سنگ چندین قله ۴۰۰۰متری که بلندترین آنهادوخواهران(۴۳۳۸متر) و چپکرو (۴۲۶۰متر) میباشند به چشم میخورند. برخلاف قلل جنوب رودخانه سه سنگ که شیبهای تند و بعضا صخره ای دارنداکثردامنه های کاعونشیبهای نسبتا ملایمی دارند. به همین لحاظ کوهنوردانی که درفصل تابستان به کاعون صعود میکنند احتمالا با هیجگونهمشکل فنی روبرونمیشوند.دامنه هایکاعون پوشیده از سنگریزه هایی بهرنگ سبز مایل به خاکستری میباشند. به روی بعضی از قلل اطراف کاعون سنگریزه ها صورتی رنگ می نمایند. این رنگها همراه با لکه های سفید برف غلفهای سبز و آسمان آبی زیبایی توصیف ناپذیری به منطقه میبخشند.اگر قصدصعود به کاعون و بازگشت به نقطه مبدا در یک روزرادارید بهتر است خود را برای یک راهپیمایی ۳۳کیلومتری آماده کنید (رفت وبرگشت). نزدیکترین آبادی به قله کاعون روستاینمار (نمارستاق) به ارتفاع۲۱۵۰متر در شرق کاعون میباشد. کاعون معمولا در یک برنامه چند روزه به مراه قلل دیگر منطقه دوخواهران صعود میشود.تازه ها