جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

قدردانی مدیر کل محترم در نشست صمیمی با اعضای محترم باشگاه خبرنگاران جوان مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

قدردانی مدیر کل محترم در نشست صمیمی با اعضای محترم باشگاه خبرنگاران جوان مرکز

قدردانی مدیر کل محترم در نشست صمیمی با اعضای محترم باشگاه خبرنگاران جوان مرکزبه مناسبت کسب رتبه نخست در بخش اخبار مکتوب و گزارش های تصویری در بین مراکز 32 گانه کشور