رونق تولید ملی | شنبه، ۲۹ تیر ۱۳۹۸

قدردانی رئیس پژوهشکده شمال از صدا و سیمای مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

قدردانی رئیس پژوهشکده شمال از صدا و سیمای مازندران

قدردانی رئیس پژوهشکده شمال از صدا و سیمای مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز ، دکتر محسن آسوری رییس پژوهشکده شمال، با ارسال سپاس نامه‌‌‌‌‌ای، از تلاش های صورت گرفته توسط صدا وسیمای مازندران به ‌ویژه علی صادق مقدسی مدیر کل این شبکه در اجرای موفق کارگاه بین المللی کنترل و پایش هاری که در محل پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران برگزار گردید، تقدیر و تشکر به عمل آورد.