اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۶

قدردانی از صدا و سیمای مازندران - نمایش محتوای خبر

 

 

قدردانی از صدا و سیمای مازندران

قدردانی از صدا و سیمای مازندران

استاندار از صدا و سیمای مازندران در ترویج فریضه نماز در برنامه های تولیدی صدا، سیما و خبر قدردانی کرد.