رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

قدردانی از برگزیدگان بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانها - نمایش محتوای خبر

 

 

قدردانی از برگزیدگان بیست و دومین جشنواره تولیدات مراکز استانها

برگزیدگان  بیست و دومین جشنواره ی تولیدات مرکز مازندران با حضور مدیرکل ، معاونان و جمعی ازبرنامه سازان صدا و سیما استان قدردانی شدند .