رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸

قایق سار، قایق عملیات دریایی ویژه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

قایق سار، قایق عملیات دریایی ویژه

از ویژگی های این قایق 20 متری، توانایی برگشتن به حالت اولیه در صورت وارونه شدن و مجهز به تجهیزات ارتباطی و امکانات پزشکی پیشرفته می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تازه ها