نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرکانس صدا

فرکانس صدا
فرکانس آنالوگ

        موج FM ردیف 94.5 Mhz
        موج AM ردیف 1467 khz

فرکانس هاي ماهواره اي

        Iran Sat, Arab Sat 2,3
        FR: 12264 MHz
        SR: 27500
        FEC: 3/4
        P: Horizontal

فرکانس ديجيتال

        رادیو قم | کانال 42 فرکانس 642 Mhz