جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

فرهنگیان مازندران صاحب بیمارستان می شوند - نمایش محتوای خبر

 

 

فرهنگیان مازندران صاحب بیمارستان می شوند

به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈ سید علی قاسمیˈ  در گفت وگو با خبرنگاران افزود: هم اکنون زمین موردنیاز برای اجرای این طرح شناسایی شد که در صورت تایید ویژگی های زمین براساس معیارهای علوم پزشکی ، این طرح اجرایی می شود .

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی آموزش و پرورش مازندران ، اعلام کرد: بیمارستان فرهنگیان استان از منابع غیر دولتی و با کمک خیران احداث خواهد شد .

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران آغاز عملیات اجرایی این طرح مهم عمرانی را منوط به پذیرش زمین از سوی دانشگاه علوم پزشکی دانست و گغت : در صورت موافقت و تایید زمین از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، اقدام برای خرید و تملک آن انجام می شود .

وی نبود تناسب میان نیرو و نیازهای موجود را از جدی ترین چالش های این نهاد مهم تعلیم و تربیت استان دانست و گفت : بخصوص در چندسال اخیر با جذب نیروهای جدید بدون تناسب با نیازهای آموزش و پرورش را شاهد بودیم .

قاسمی همچنین به بازنشسته شدن بسیاری از نیروهای حرفه ای آموزش و پرورش مازندران در سالهای اخیر از دیگر چالش های این نهاد نام برد .

وی گفت: مسائل و آسیب های جامعه در مدارس نیز تاثیر گذار هستند و می بایست دانش آموان را توانمند در مقابله با این مسائل پرورش دهیم .

قاسمی با تاکید بر اینکه در عصر کنونی و سرعت بالای ارتباطات نمی توان جلوی مسائل را دیوار کشید بلکه تنها راه مقابله توانمند کردن دانش آموزان است .

مازندران دارای 480 هزار دانش آموز و حدود چهار هزار مدرسه است .