جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

فردای روشن - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

فردای روشن

برنامه زنده تلویزیونی فردای روشن قصد دارد با حضور کارشناسان اقتصادی ، فرهنگی در مباحث اقتصاد که محور توسعه هر استانی می باشد را واکاوی و بررسی نمایند که چقدر استان موفق بوده است سعی دارد بصورت گفتگو محور و کارشناسان مباحث اقتصادی و فرهنگی با موضوعات مورد نظر استان آن را مورد نقد و بررسی قرار می دهند.

توجه به مقوله سلامت و سبک زندگی اسلامی توجه به مباحث ، مشکلات حوزه سلامت در استان مازندران ، مهمترین مشکلات نرخ سلامت در استان و نظام درمانی و بیمه ها در استان ،آیا طرح پزشک خانواده  موفق بوده است و چقدر اجرایی شده است ، همه شهرهای استان در حوزه سلامت در اختصاص بیمارستان چقدر است ، با توجه به اقلیم و حوزه گردشگری نقطه تلاقی حوزه سلامت و گردشگری در بخش سرمایه گذاری جذب توریسم از کشورهای جهان چگونه عملیاتی و اجرایی می شود  از اهداف مهم این برنامه می باشد.

عوامل برنامه :

تهیه کننده :مهدی وحیدی

مجری :خدابخش غلامی

تصویربردار: رحیمی - طالبی

کارگردان: شهرام حبیب الهی اقدم

تدوینگر:امرا –رضایی –محمدی

گزارشگر:پهلوان –ملک محمودی

دستیار تهیه :اشکاران