جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

عید فطر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عید فطر

با عرض تبریک ، تبریک عید مومنان و روزه داران امیدواریم در همه زمان خوشحال و شاد باشید .در عید فطر و اعیاد مذهبی چیزی که مورد توجه است شادی و خوشحالی است چرا در پایان ماه رمضان خوشحالند ، یادمان نرود که گاهی نصرت و پیروزی هاست ، گاهی رسیدن به نعمت های الهی است که نصیب انسان می شود و گاهی جهت رفع مرض و بلائی است که وجود داشت و یادمان نرود که خوشحالی روز عید هم به جهت نصرت و کمک الهی است که کمک کرد تا روزه بگیریم و بتوانیم به یاری روزه و دعاها و قرائت قرآن بر دشمن سرسختی چون شیطان غلبه پیدا کنیم جای خوشحالیست و همچنین خوشحالیم از اینکه روز عید به جهت انواع نعمت های الهی که خداوند به ما ارزانی داشته که خدا روزی بندگان خوبش کرد . نعمت روزه داری ، نعمت قرآن خواندن ، یک آیه برابر است با یک ختم قرآن در بعد از ماه رمضان ، نعمت حضور بر سفره ی بیکران الهی ، یعنی سفره رمضان که جای خوشحالی دارد که مورد دعوت خدا شدیم . خدا ما را خواست ، توانستیم در شبهای قدر و همچنین روزها خوشحال باشیم که از شیطان پیروی نکردیم و از شیطان رهایی یافتیم و امراض روحی را از خود دور کردیم جای خوشحالیست انشاء ا... بعد از عید اسیر نفس نیستیم ، گرفتار خودخواهی ، گرفتار فساد ، گرفتار کبر و کفر نیستیم و با درخواستی از خداوند منان که در ماه رمضان هر شب و هر روز می گفتیم . یادمان نرود که روز عید روز خوشحالیست و یادمان نرود که همه اینها را از خداوند منان می دانیم .

 

 

Eid Fitr, the happy feast
Happy Eid Fitr to all Muslims, we hope all Muslim people across the globe to be happy and glad in this auspicious occasion. Eid Fitr is a Muslim holiday that marks the end of Ramadan, the Islamic holy month of fasting. Eid Fitr has a particular prayer consisting of two units and generally offered in an open field or large hall. The Eid prayer is followed by the sermon and then a supplication asking for God's forgiveness, mercy, peace and blessings. As an obligatory act of charity, money, rice or wheat is given to the poor and the needy before performing the Eid prayer. Muslims thank the God for helping them in fasting the whole month and overcoming the Satan, and for all His bounties. They are happy since they could read Koran, and perform their Islamic rituals during the holy month of Ramadan and quit the bad habits and sins. Eid gifts, known as Eidi, are frequently given at Eid to children and immediate relatives.

 تازه ها