جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

عمارت درسفرنامه رکن الاسفار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عمارت درسفرنامه رکن الاسفار

لکن پنج فرسنگ و نیم بود.در وسط راه قریه (رضوانک ) است که اهالی (رزکی) گویند.بیست خانوار و قهوه خانه آبادی دارد.مال آقا سید غلامعلی نیاکی است.نیاک یکی از دهات معتبره بلوک لاریجان است.از رضوانک به پایین که می رویم دیگر شالی کاری نیست.در آنجا ناهار و چای خورده به طرف عمارت حرکت کردیم.راه امروز خیلی با صفا است. از میان دو کوه وسیعالمیدان می رویم و از کنار رود هراز حرکت می کنیم.نزدیک غروب وارد منزل موسوم به عمارت شدیم.یک قهوه خانه و یک کاروانسرای مختصر و چند اتاق رعیتی در اینجا با چند نفر چوپان و قهوه چی در اینجا هست.از عمارت که ابتدای خاک لاریجان است که هرچه دهات تا گردنه امامزاده هاشم ببینیم جزء لاریجان است و از آن به بعد تا رودخانه جاجرود هر چه دهات دیده شود جزء دماوند است.

 

Emarat in itinerary of Rokn al-Asfar

We left Amol to a place called Emarat. It was said that the distance was about 18 kilometers, but it was about 25 kilometers away. On the middle of our way, there is a village called Razki by local people. There are 20 families and a coffee-shop there. The coffee-shop belongs to Gholam Ali Niaki. Niak is one of the famous villages in Larijan region. Leaving Rezvanak downwards, we see no rice field. We had lunch and tea and left for Emarat. The route is very pleasant. We pass through a way just between two mountains along the Haraz River. We got to Emarat at sunset.  There are a caravanserai and a coffee-shop in Emarat. Some shepherds and a coffee-man are in Emarat at time being. The villages from Emarat which is the beginning of Larijan region to the Imamzadeh Hashem ridge belong to Larijan region; and the villages from the ridge to the Jajroud River belong to Damavand.تازه ها