رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

علی آباد درسفرنامه رکن الاسفار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

علی آباد درسفرنامه رکن الاسفار

به پل شاهرود رسیدیم که اول خاک مازندران است.بعد به بازار علی آباد و معصوم زاده که یوسف رضا باشد رسیدیم که پایتخت علی آباد است.از این بازار بلافاصله به کوشک سرا وارد شدیم و در عمارت ماشین خانه که پنبه را از تخم جدا می کنند وارد شدیم .در بلوک علی آباد پنبه کاری زیاد می کنند.اراضی جنگل را صاف کرده پنبه می کارند و خوب فایده می برند.بازاری که در علی آباد است مشهور به چهارشنبه بازار است.از اهالی ساری و بارفروش و سوادکوه و آمل و اشرف و شهمیرزاد هرچه بخواهند بخرند یا به فروش برسانند از شب قبل به اینجا آمده روز چهارشنبه خرید و فروش می نمایند.در یک روز شش هزار تومان در این بازار معامله می شود.

 

Ali Abad in Rokn al-Asfar Itinerary

We headed from Shirgah toward Ali Abad which is the beginning of Mazandaran region. It is 15 kilometers from Shirgah to Ali Abad. We reached the Siahroud Bridge which is the beginning of Mazandaran. Then we reached to Yosef Reza shrine which is located at the heart of Ali Abad. We reached to the bazaar of Ali Abad later and got into the pavilions and went to the Mashin Khaaneh building where cottonseeds where removed from the bolls. Cotton is grown in large scale in Ali Abad. They take jungle lands and make them ready after flattening for growing cotton. They earn a lot by that. There is a bazaar in Ali Abad which is called “Chaar Shanbeh Bazaar”. Many people from adjacent cities such as Sari, Barforosh, Savadkuh, Amol, Ashraf, and Shahmirzad come to Ali Abad one day before, and buy or sell whatever they like on Wednesdays. Over 6,000 tomans are normally exchanged in the deals there.تازه ها