عطر امام


" امروز در ارتحال امام دشمنان انقلاب اسلامی تو دهنی سختی از مردم خورده اند  "

فضای مجازی صدا و سیمای مرکز مازندران