جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

عزاداری در میخسار - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عزاداری در میخسار

Loading the player...

دانلود

اهالی از نقاط مختلف و شهرستان های دیگر به زادگاه خود می آیند تا در مراسم سوگواری شرکت کنند . کسانی هم که نذر دارند به ترتیب نوبت ، یا ناهار یا شام نذری در مسجد روستا احسان می کنند . ظهر عاشورا یا روز دهم محرم که مراسم سینه زنی به اوج خود می رسید ، اسبی را با پارچه ی سفید که تمامی آن با ماده ای قرمز ، به نشان محل خونفشان تیرهای اشقیا رنگ شده بود و همچنین با پارچه ای رنگین و شمشیر و چکمه می آراستند و به شکل ذوالجناح در می آوردند و در روستا می گرداندند . مرثیه خوان ها پیشاپیش ذوالجناح در کوچه های روستا راه می افتادند و از هر خانه ای پول ، قند ، چای و نبات جمع می کردند.

 

Mourning and tragedy play of Karbala in Mikhsaz
Every year, mourning and playing the tragic incident of Karbala is held in Mikhsaz village in Kojor district in Nowshahr city, West of Mazandaran Province. It is held during the first decade of Muharram (first month of Arabian Hijri calendar) and is very glorious and popular. Many locals return to their homeland to attend the ceremonies commemorating the bravery and sacrifice of Imam Hussein, the grandson of Prophet Mohamed and 3rd Imam of Shiite Muslims. Many people do charity works or give food to the mourners. The ceremonies culminate in the noon of Ashura, the 10th day of Muharram, when Imam Hussein is martyred by the corps of enemies. A white horse, wrapped by a white clothe dotted in red as the symbol of the wounds by the spears and lances, is taken across the streets of the village and the mourners follow it while reciting mourning monody. Many people also donate during the ceremony for better holding the commemoration in future.

 تازه ها