سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

عروس گله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عروس گله

این دسته ها در حقیقت به استقبال عید می روند و مژده آمدن نوروز را می دهند و مردم نیز در حقیقت منتظر آمدن آنها هستند زیرا دسته های گلی را شگون می دانند وباور دارند قدم آنها خوب است در مورد سابقه و علت رواج یافتن این رسم کهنه و قدیمی مردم غرب مازندران افسانه ای دارند که می گوید :در روزگاران قدیم میان جنگلی که در دامنه کوهی بزرگ بوده غاری وجود داشته است که غولی در آن زندگی می کرد و در پای این کوه کومه ای متعلق به مردی به نام پیر بابو بود قرار داشت. پیر بابو هر روز گاو و گوسفندش را به چرا می برد یکسال 20 روز مانده به عید غول از غارش بیرون می آید و..تازه ها