رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

عاشقم کن - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عاشقم کن

عاشقم کن ، تا بیفتم /عشق کشف اتفاقه وحشت از دوری ندارم / فاصله، یعنی علاقه من دلم ،قرص هنوزم / با تو ای ماه هلالی چشم شب روشن که حتی / ابری هم باشی زلالی ابری هم باشی ، زلالی حرمت معنای اسمت / تو کتابا جا نمیشه من الفبا مینویسم / حرف تو پیدا نمیشه مثله موج و خط ساحل / سرنوشتم، اینه لابدکم خداحافظ نگفتم / رفتم برگشتنم شدعاشقم کن…

 

 

I love the sound now Babak J
 تازه ها