جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

عاروس گله - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عاروس گله

این گروه در ایام نوروز و پیش از آن نمایش های جذابی برای عموم اجرا می کنند و البته این آیین هم مثل بسیاری از سنت های قدیمی ما متاسفانه در حال فراموشی است ریشه در سنت های نمایشی اسطوره های کهن مربوط به آغاز بهار دارد و نمادهای زمستان و بهار در آن دیده می شود و در واقع جنگی است بین سختی زمستان و لطافت بهار ، گروه حرکت می کنند در کوچه ها و عده ای هم به دنبالشانه راه می افتند در هر خونه ای که می رسند هدایایی مثل برنج ، تخم مرغ ، شیرینی و گاهی پول هم دریافت می کنند . غول و پیربابو هر دو عاشق عاروس هستند غول مظهر زمستان و سیاهی است پیربابو مظهر باغبانی که می خواهد عروس گل یعنی در واقع بهار را به مردم هدیه دهد غول و پیربابو با هم می رقصند و بازی خیلی جذابی می باشد.

 

 

 

Aaros Gooleh is a very ancient ceremony performed in the West of Mazandaran Province. Aaros Gooleh is a play usually performed by three persons called Ghool, Pir Babo, and Naaz Khanom. They play some happy and folkloric stories for the people. The Ghool, giant, is the symbol of darkness and winter. Pir Babo is a gardener and the symbol of brightness and spring. Both the Ghool and Pir Babo fight against each other in a dance style to get the Aaros Gooleh which is the symbol of beauty and greenness of spring. The play is very funny and interesting.تازه ها