رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی صادق مقدسی مدیر کل صدا و سیمای مازندران، یداله قربانی به سمت مدیر تأمین و پخش سیمای مرکز منصوب شد. - نمایش محتوای خبر

 

 

طی حکمی از سوی صادق مقدسی مدیر کل صدا و سیمای مازندران، یداله قربانی به سمت مدیر تأمین و پخش سیمای مرکز منصوب شد.

.

طی حکمی از سوی صادق مقدسی مدیر کل صدا و سیمای مازندران، یداله قربانی به سمت مدیر تأمین و پخش سیمای مرکز منصوب شد.

طی حکمی از سوی صادق مقدسی مدیر کل صدا و سیمای مازندران، یداله قربانی به سمت مدیر تأمین و پخش سیمای مرکز منصوب شد. در این حکم از زحمات رضا شکری در زمان تصدی این پست تقدیر شد.