رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

طناب کشی در محمود آباد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طناب کشی در محمود آباد

نحوه گرفتن طناب :

هيچ ورزشكاري نبايد طناب را ازنقطه اي كه  با نوار مشخص شده است بگيرد .

در آغاز هر كشش ، اولين ورزشكار مي تواند تا جايي كه امكان دارد نزديك علامت رنگي يا نوار طناب را بگيرد. هيچ حلقه اي يا گره اي نبايد در طناب وجود داشته باشد وهيچ نقطه اي ازطناب نبايد به بدن ورزشكار قفل شده يا بسته شده باشد .

موقعيت كشش :

هرورزشكار بايد طناب را با دستان لخت وفاقد پوشش بگيرد يعني كف هر دو دست روبه بالا باشد وطناب از ميان بدن وبازوان ورزشكارعبوركند . هرنوع گرفتني كه مانع از حركت آزاد طناب باشد، قفل محسوب مي‌شود . پاها بايد به سمت جلو دراز شده باشند . كليه ورزشكاران در تمام وقت  مسابقه به حالت كشش قرار بگيرند .

موقعيت سردسته :

ورزشكاري كه در سر طناب قرار مي گيرد . (نفر آخر) در طناب كشي سر دسته ناميده مي شود .طناب بايد از ناحيه پهلوي سردسته يعني زير بغل دست راست عبوركندوبه طور اريب از پشت بدن به روي سرشانه دست چپ آورده و از بغل سمت چپ عبور نمايد و باقيمانده و انتهاي طناب بايد بصورت آزاد رها شود.

برنده يك كشش:

هرتيم زماني برنده يك كشش است كه طناب را در مسافت مورد لزومي كه با علامت روي آن مشخص گرديده ، حركت دهد يا داور وسط عدم صلاحيت تيمي را اعلام نمايد . يا آنقدر بتواند طناب را بكشد كه علامت روي طناب از خط مركزي روي زمين بگذرد .

امتياز دهي :

هرتيم زماني برنده مسابقه اعلام مي شود كه در 2 كشش با امتياز 3 به صفربرحريف چيره شود و حريف او امتيازي كسب نكند هرتيمي كه در يك كشش برنده شود يك امتياز مي گيرد . در واقع هرتيمي كه در يك كشش برنده شود يك امتياز مي گيرد و هر تيمي كه در 2 كشش از 3 كشش برنده شود مسابقه را برده است ، تيمي كه بتواند در2 بار كشش ، 2 بر صفر بر حريفش غلبه كند ، 3 امتياز در جدول مسابقات به دست مي آورد وتيم بازنده هيچ امتيازي به دست نخواهد آورد ، تيمي كه در 3 بار كشش با حساب 2بر 1 بر حريفش غلبه كند 2 امتياز و حريفش يك امتياز كسب مي كند .

 تازه ها