جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

طرح پیشگیری از اعیتاد ویژه ماه محرم در میاندرود به اجرا در آمد - نمایش محتوای خبر

 

 

طرح پیشگیری از اعیتاد ویژه ماه محرم در میاندرود به اجرا در آمد

ˈ سید مرتضی موسویˈروز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه اجرای این طرح در شب های محرم و در تکایا و مساجد صورت می گیرد، افزود: کارشناس بهزیستی در امور پیشگیری از اعتیاد شهرستان در مورد مسائل و معضلات اعتیاد در جمع عزاداران به سخنرانی می پردازد.

وی با بیان اینکه طرح پیشگیری از اعتیاد تا کنون در روستاهای ˈ دارابکلا ˈ و ˈ کیاپی ˈ میاندرود در شب های محرم اجرا شده است، ادامه داد: این طرح در پنج تکیه بخش مرکزی و پنج تکیه بخش گهرباران شهرستان نیز اجرا می شود.

او با اشاره به نامگذاری هفته اول ماه محرم به عنوان هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر، گفت: طرح پیشگیری از اعتیاد در راستای امربه معروف و نهی از منکر و با توجه به اهداف امام حسین (ع) که تاکید بر امر به معروف و نهی از منکر داشتند در ماه عزاداری اجرا می شود.

موسوی افزود: پیشگیری از اعتیاد یعنی ممانعت از آلوده شدن افراد سالم به اعتیاد و تغییر نگرش در نوجوانان و جوانان به منظور تغییر در رفتار آنها است.

وی ادامه داد: پیشگیری و آگاه سازی گروه های پرخطر مانند جوانان و نوجوانان می توان مانعی در برابر ورود آنها به چرخه مصرف کنندگان مواد مخدر ایجاد کند.