جهش تولید | یک‌شنبه، ۹ آذر ۱۳۹۹

طرح مشاغل خانگی در مواردی به سوءاستفاده افراد از بیمه انجامید - نمایش محتوای خبر

 

 

طرح مشاغل خانگی در مواردی به سوءاستفاده افراد از بیمه انجامید

به گزارش خبرنگار ایرنا ، ˈ محمد مهدی شیرخانیˈ درجلسه روز شنبه کارگروه توسعه اشتغال وسرمایه گذاری شهرستان قائمشهر از کارآفرینی و تولید بعنوان اصلی ترین هدف طرح مشاغل خانگی نام برد و درعین حال گفت که این طرح در موارد متعدد به نتایج پیش بینی شده نرسید .

وی افزود: بررسی های انجام شده نشان می دهد که اکثر افراد ثبت نام کننده درطرح مشاغل خانگی پس از گذراندن دوره های حرفه آموزی و بیمه شدن ، حرفه مورد نظر را ادامه نمی دهند و فقط از مزایای بیمه ای آن منتفع می شوند .

بگفته شیرخانی در زمینه شغل خانگی قالیبافی مشاهده می شود که بسیاری از افراد پس ازگذراندن دوره های آموزش قالیبافی از سوی اتحادیه فرشبافان به بیمه معرفی می شوند اما پس از بهره مندی از بیمه فعالیتی در حیطه آموزشی خود انجام نمی دهند تا به عنوان شغل و تولید کننده فرش به شمار بروند.

وی ادامه داد: از پنج هزارنفر ثبت نام شده و منتفع از بیمه قالیبافی در قائمشهر می توان ادعا کرد که تعداد بسیار اندکی قالیباف و تولید کننده فرش هستند.

شیرخانی خواستار تفکیک امر بیمه از طرح مشاغل خانگی و تعیین ضوابط دقیق تر برای شناسایی مشاغل خانگی و بهره مند شدن افراد از مزایای بیمه شد و گفت: با تفکیک این دو بخش و فراهم کردن زمینه بیمه افراد در قالب بیمه خانگی می توان اطلاعات درست وواقعی از مشاغل خانگی و افراد فعال در این نوع مشاغل ارائه داد .

رییس اداره تامین اجتماعی شعبه یک قائمشهر نیز در این جلسه گفت: بیش از 41 هزار شهروند قائمشهرتحت پوشش این نهاد هستند.

ˈعلیرضا اخوان ˈ افزود:حدود 10درصد از این تعداد شامل بیش از چهار هزار نفر در این شهرستان بیمه قالیبافی هستند.

وی ادامه داد: در یکسال اخیر یکهزار و 500 نفر برای بهره مندی از بیمه قالیبافی به تامین اجتماعی قائمشهر معرفی شدند.

رییس اداره تامین اجتماعی شعبه یک قائمشهر با انتقاد از روند کنترل نشده معرفی افراد برای بیمه قالیبافی و دیگر مشاغل خانگی ، گفت : در این حال شاهدیم که کارگران ساختمانی افراد تلاشگر در عرصه کار از سهمیه پایین تری برای استفاده از بیمه برخوردارند .

وی ادامه داد: در چهارسال اخیر تنهایکهزار و 605 کارگر ساختمانی قائمشهر توانستند تحت پوشش بیمه قرار گیرند .

اخوان اعمال شیوه مناسب معرفی افراد فعال در عرصه مشاغل خانگی را خواستار شد.

مشاغل خانگی به عنوان یکی از طرح های راهگشا و اساسی برای کار و اشتغال درسال 1389 مصوب مجلس شد.

در این طرح به تامین شرایط برای فعال کردن قابلیت نیروهای مستعد جویای کار تاکید شده است.