جهش تولید | شنبه، ۹ اسفند ۱۳۹۹

طرح ایجاد دو مرکز ملی اصلاح نژاد دام کشور در مازندران اجرا شد - نمایش محتوای خبر

 

 

طرح ایجاد دو مرکز ملی اصلاح نژاد دام کشور در مازندران اجرا شد

در طرح ملی دام، ایجاد دو مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور در آمل برای گاو و میانکاله بهشهر برای گله گاومیش با مدیریت در استانهای شمالی کشور اجرا شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، ˈسیداحمد رضا سیدعلیان ˈروز چهارشنبه در مراسم اجرای نخستین مرکز تولید وانجماد اسپرم وجنین گاو سیمینتال کشور با همکاری یک شرکت آلمانی در آمل افزود: این مراکز دو وظیفه مهم و عمده در مدیریت اصلاح نژادی و بهبود تولیدات دامی شامل مدیریت تغذیه ای، پرورشی، بهداشتی و تولید مثلی دام های سبک و سنگین کشور را برعهده خواهند داشت.

وی ادامه داد: پارسال 50میلیارد ریال به مرکز بهبود اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور اختصاص یافت و امسال نیز 30میلیارد ریال به این مرکز اختصاص داده شده است.

رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، همچنین به ایجاد مرکز تولید اسپرم آمل اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولید مرکز اسپرم وجنین گاو سیمینتال کشور در آمل سالانه 500هزار دز است و با این میزان تولید بخشی از واردات مربوط به اسپرم وجنین گاو سیمینتال کشور در آمل تولید خواهد شد.

سیدعلیان تصریح کرد: دامداری 200راسی در روستای کمانگرکلا آمل با حدود 17هکتار مساحت نخستین مجموعه بخش خصوصی است که در کنار دو شرکت دولتی در کشور فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: ایران با برخورداری از میلیون ها گوسفند ، گاو، گاومیش، شتر، ونیز اسب داری تنوع ژنی فراوانی است واز همین رو باید با اصلاح برخی نژاد ها و تغییرژنی در آنها زمینه های لازم برای افزایش تولید گوشت وشیر را در کشور فراهم کرد.

سید علیان اظهار کرد: برای این منظور کارهایی مثل تسهیلات، ساخت و احداث جایگاه و سایر موارد دیگر مورد نیاز در نظر گرفته شده است.