رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۸

طبیعت آمل - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طبیعت آمل

در جنگل طبیعی معمولاً درختان کوچک و بزرگ و تنومند بطور نامنظم وهمچنین علفهای خودرو فراوانند. جنگل مجموعه‌ای است از درختان، درختچه‌ها، پوشش گیاهی، جانوران و میکروارگانیسم‌ها (قارچها، باکتریها و ویروسها) که به همراه عوامل طبیعی غیر حیاتی مانند خاک، آب، دما، باد و... محیط و رویشگاه و زیستگاه مشخص و معلومی را به وجود آورده‌اند. جنگل آمل یکی از زیباترین جنگل در شمال ایران است که به خاطر تنوع گیاهی و درختی و چشم انداز طبیعی منحصر به فرد است.

 

The area is thick forest of trees is called a forest.Usually large and small trees in natural forests and rugged and grass abound.Amol forest is one of the most beautiful forests in northern Iran.

 

 

 تازه ها