جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

طاقت شنیدن یک حرف بی ربط - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

طاقت شنیدن یک حرف بی ربط

آوردند که یکی از عرفا پهلوانی را دیدی که بسیار خشمگین است از کسی پرسید چرا پهلوان اینقدر ناراحت هست جواب شنید که کسی به او ناسزا گفته است عارف گفت چه پهلوانی ست که می تواند هزار من سنگ را از زمین بردارد ولی طاقت شنیدن یک حرف بی ربط را ندارد .تازه ها