سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

ضامن غریبان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ضامن غریبان

کعبه ولا،سعی مبتلا،حج ما فقیران

حضرت رضا،پور مرتضی،ملجأ اسیران
آمدی و چشمم گریه شد برایت
 مقدمت مبارک،چشم دل سرایت
ای غریب خراسان با غریبان وفا کن
حاجت بیقراران،بی شکیبان روا کن
ای تو در بام دلها،درد دینی به ما ده
داغ بی حاصلی را چون طبیبان دوا کن
یک شب بیکران،خیره شد کاروان،تیر شوق از تألم روان شو
ای تو شهرآی شب،باغ صحرای شب،مشعل روشن کاروان شو
آمدی چاره کن کار ما را،کهکشان کن شب تار ما را
یا تو خود یاری بی کسان کن،یا خبر کن ز ما یار ما راتازه ها