رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

صید ماهی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صید ماهی

با شیلات در میان می گذارند شیلات هم نیروی تجسس خود را وارد آب می کند . قاچاقچیان تحت امواجی ماهی را در یک جا جمع می کنند که بیشتر آنها ماهی های خاویاری است .a بعد نیروی تجسس شیلات امواج را برعکس کرده و ماهی ها را به دریا برگشتند .


Fishingتازه ها