رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

صنایع تبدیلی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

صنایع تبدیلی

از طرفی بدلیل سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی و صید و صیادی و آبزی پروری و موقعیت مناسب پرورش دام و طیور از فرصت ممتازی برای تولید و پیشرفت اقتصادی ، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال برخوردار است از طرفی وجود محصولات کشاورزی ، باغی ، پروتئینی ، دریایی و صیادی می تواند زمینه و بستر مناسبی برای ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی میتواند کمک زیادی به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی ، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در محصولات گردد که زمینه اشتغال و افزایش درآمد برای کشاورزان ، دامداران و تولید کنندگان به همراه خواهد داشت . با توجه به وجود مواد اولیه ذکر شده و قرار گرفتن استان در مسیر حمل و نقل بین المللی کریدور شمال جنوب و نیز نیروی کار متخصص و دارا بودن بازارهای عمده کالای مصرفی به واسطه قابلیت گردشگری می تواند جزء مزیت های استان برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بخصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی باشد . با توجه به ورود به چهارمین سال از دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است در کنار تمام نیازمندی های استان توجه به مقوله اقتصاد و برنامه ریزی براساس الویت های اقتصادی از ارکان اصلی برای دستیابی به پیشرفت اقتصادی است. وجود دانشگاهها و مراکز مختلف علمی و نیروی انسانی با دانش بالا در استان که پنج و نیم درصد از دانشجویان دانشگاههای کشور را تشکیل می دهند از امتیازات منحصر به فرد است که می تواند بعنوان عامل تعیین کننده رونق اقتصادی استان باشد.


Processing Industries
Mazandaran Province is top area for agriculture, aviculture, fishery, poultry, and heavy industries. Mazandaran is surrounded by the Caspian Sea on the North and the high Alborz Mountain on the South; it makes Mazandaran have a moderate climate which is suitable for wide range of economic activities. Hence, developing processing industries is a must and elite opportunity for economic prosper, employment increase and better standards of life. Promoting processing industries decreases the food losses, optimizes the quality and increases the competition advantage of the products. And since there are wide diversity of economic activities and agricultural products in Mazandaran Province, development of processing industries is a must. Mazandaran is also the corridor of transportation between the Central Asia and Iran while it has many air ports, sea ports and transit roads; so attracting domestic and foreign investments is helpful. Maznadaran is a scientific hub in Iran as well. Possessing all above mentioned capabilities, Mazandaran can play more effective and fruitful role in the economy of Iran. تازه ها