صبحگاه مشترک به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

صبحگاه مشترک با حضور مسوولان استانی به مناسبت سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

 

On the occasion of the third anniversary of the liberation of Khorramshahr shared the morning of June at the Naval Imam Khomeini Noshahr
Common morning with provincial officials on the occasion of the third anniversary of the liberation of Khorramshahr University of Marine Science June Imam Khomeini Noshahr
 
تازه ها