جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

شکوهی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور در حوزه پارلمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تنکابن گفت: دولت طرح حمایت از صنایع دستی و فعالان این حوزه را تهیه کرده است. - نمایش محتوای خبر

 

 

شکوهی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور در حوزه پارلمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تنکابن گفت: دولت طرح حمایت از صنایع دستی و فعالان این حوزه را تهیه کرده است.

وی افزود: این طرح 20 ماده ای در کمسیونهای مختلف مجلس تصویب شده و در نوبت صحن علنی مجلس است.

شکوهی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور در حوزه پارلمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تنکابن گفت: دولت طرح حمایت از صنایع دستی و فعالان این حوزه را تهیه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شکوهی مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری کشور در حوزه پارلمانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در تنکابن گفت: دولت طرح حمایت از صنایع دستی و فعالان این حوزه را تهیه کرده است.
وی افزود: این طرح 20 ماده ای در کمسیونهای مختلف مجلس تصویب شده و در نوبت صحن علنی مجلس است.
شکوهی با بیان اینکه 4 شهر کشور ثبت جهانی شده است، گفت: اصفهان شهر صنایع دستی ،تبریز شهر فرش ،مشهد مقدس شهر سنگهای قیمتی و لاجیم به عنوان شهر سفال ثبت جهانی شده است.
وی افزود: سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تلاش می کند تعداد این شهرها در آینده افزایش یابد.