جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

شکرپج - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شکرپج

Loading the player...

دانلود

گیاهی از تیره گندمیان که ساقه هوایی اش تو پر است و از بافت سلولی داخل ساقه ، شیره قند استخراج می شود . اصل نی از هندوستان است اما سالهاست در ایران . خوزستان و مازندران کشت می شود . ناصرالدین شاه به کوشش امیرکبیر اقداماتی جهت احیای این صنعت در مازندران انجام داد . برگهای نی پس از جدا شدن از ساقه خوراک دام می شود یا از آن بعنوان پوشش بام استفاده می کنند . نی ها را در حفره های دستگاه مخصوص آبگیری می فشارند . آب آنرا از تفاله جدا می کنند . عصاره نی را درون دیگ بزرگ می ریزند . آتش شیره را می سوزاند آرام آرام کف تلخ و ناخالصی ها بر کف مخلوط ظاهر می شود . تفاله ها را بخاطر سلولز موجود در آن در صنعت کاغذسازی بکار می آید یا می شود از آن الکل و خوراک صنعتی دام تهیه کرد . با چوبی شبیه چوب چوگان شیره را بهم می زنند به تدریج کف آماده می شود . نخستین فرآورده ی قابل خوردن . حدود 5 ساعت بعد پایان کار شکر می رسد .تازه ها