رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

شونه قپین : شانه به سر - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شونه قپین : شانه به سر

هدهد 28 سانتی متر طول دارد و در زمین های بایر و پر درخت ، باغ های میوه و پارک ها به سر می برد و زمستان را در فضاهای بازتر و بوته زار می گذراند و در سوراخ درختان کهن و گاهی در خرابه ها آشیانه می سازد . در ایران تابستان ها فراوان است و گاهی در زمستان ها ، در زمین های پست ناحیه ی دریای خزر دیده می شود . در مازندران به آن " شونه به سر " یا " شونه قپین " می گویند . هدهد یا شانه به سر برای مردم مازندران پرنده یی دوست داشتنی است . چون در مازندران هم مانند سایر نقاط ایران براساس قصه ی قرۀن در سوره ی نمل ، آن را قاصد سلیمان برای بردن نامه به سوی ملکه ی قوم سبا می دانند و نماد راستگویی .

آشیانه ی هدهد در فصلی از سال بسیار بد بوست ، آنقدر بوی آزار دهنده و متعقنی از آشیانه اش استشمام می شود که نمی شود به آن نزدیک شد . این رفتار زیستی با آنچه مردم از ظاهر تمیز ، زیبا و نجیب هدهد دیده اند برخی از آن ها را که به لانه ی هدهد نزدیک شده اند دچار تناقض ذهنی درباره ی هدهد و اندیشه و باوری که راجع به او در ادبیات فارسی ، نص قرآن و ادبیات شفاهی مردم مازندران وجود دارد ، کرده است . نکته ی جالب و ریز زیستی درباره ی متعفن بودن لانه ی این پرنده که در اندیشه ی مردم مازندران پرنده یی نجیب محسوب می شود ، این است که این رفتار هدهد فقط در فصل پرورش جوجه ، آن هم از طرف پرنده ی مادر صورت می گیرد . از آن جایی که هدهد وسیله ی دفاعی برای دفع خطر ندارد و آشیانه او هم در دسترس هر نوع پرنده ی شکاری حتی حیواناتی چون شغال قراردارد ، پرنده ی مادر حین مراقبت از جوجه هایش درست از زمانی که روی تخم ها می خوابد ، از انتهای بدنش مایه یی را ترشح می کند و جای جای آشیانه را به آن آلوده می سازد که بوی بسیار بد و آزار دهنده یی دارد . آنقدر آزار دهنده که هیچ پرنده و جانور دیگری نمی تواند حتی در چند متری آن بایستد و به این طریق خطر را از خودش دور می کند تا زمانی که جوجه هایش پرگیر شوند .

 

 

Hoopoe is a colorful bird that is found across Afro-Eurasia. It is notable for its distinctive 'crown' of feathers. The Hoopoe is a medium sized bird, 25–32 cm long, with a 44–48 cm wingspan weighing 45–90 gr. The species is highly distinctive, with a long, thin tapering bill that is black with a fawn base. The strengthened musculature of the head allows the bill to be opened when probing inside the soil. The hoopoe has broad and rounded wings capable of strong flight. The diet of the Hoopoe is mostly composed of insects, although small reptiles and frogs as well as some plant matter such as seeds and berries are sometimes taken as well. It is a solitary forager which typically feeds on the ground. In Koran, you read that hoopoe was the messenger of King Solomon to the Queen of Sheba; and it makes hoopoe very sacred and lovely near the Muslim people. People in Mazandaran Province like hoopoe very much and call it “Shooneh Gheppin”. Hoopoe is the symbol of truth-telling in Mazandaran.تازه ها