رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

شهید نورعلی ابراهیمی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید نورعلی ابراهیمی

فرزند آرام این خانواده ی کشاورز در کنار کمک به خانواده پله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت اما درست در آستانه ورود به دنیای تازه ی دانشگاه واقعه تلخ جنگ تحمیلی رخ داد . به همین سبب نورعلی تحصیل در رشته دندان پزشکی در دانشگاه مشهد را رها کرده و به گفته خود دانشگاه امام حسین را برگزید و به جبهه رفت و سرانجام در عملیات کربلای 5 در اول شهریور ماه 1365 به شهادت رسید . اما جسد مطهرش مدت 9 سال مفقود بود تا اینکه در دهم مرداد ماه 1374 در عملیات تفحص شلمچه کشف و به زادگاهش برگردانده شد .

he commander martyr Nour Ali Ebrahimi was born in 1968 in Mahmoud Abad city, West of Mazandaran Province. He both studied at school and helped his family in farming. But when he was studying dentistry at university, the Iraqi regime imposed an all-out war against the Iranian nation. So he left the University of Mash’had and moved to Imam Hussein University in Tehran to go to the war fronts afterwards. He was martyred during the Karbala 5 operation in 1986. But his body was discovered and identified 9 years later in Shalamcheh area.
 تازه ها