جهش تولید | شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

شهید مرتضی قربان زاده - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

شهید مرتضی قربان زاده

تاریخ شهادت 17/09/1359 و محل شهادت او محور آبادان ماهشهر می باشد. قسمتی از وصیتنامه شهید مرتضی قربان زاده بدین شرح است : شهادت را که انتخاب نموده ام بهترین راهی بود که در این مدت از زندگیم انتخاب کرده ام مدتها بود که دنبال چنین راهی می گشتم که به سعادت ختم شود و آن نبرد با کفار برای خدا و رضایت اوست همه ما برای هدفی به اینجا آمده ایم و باید به هدف و مقصود خودمان برسیم بر روی سنگ قبرم ننویسید ناکام چون من با هدفی بزرگ و مقدس از این جهان رخت بر بسته ام و آن جهاد در راه خداست .تازه ها